SOLUCIONS PER A LA MITIGACIÓ DE LES DSUS

Què són les DSUs?

Les "descàrregues del sistema de sanejament en episodis de pluja (DSUs)" són els sobreeiximents d'aigües residuals urbanes no tractades procedents de col·lectors d’un sistema de sanejament en episodis de pluja, el destí del qual és el medi receptor. Com a resultat, les aigües residuals, que normalment serien tractades i processades en instal·lacions de sanejament, es descarreguen directament o indirectament en rius, corrents d'aigua o altres cossos d'aigua superficials. Aquesta descàrrega pot contenir contaminants i substàncies no tractades, i pot tenir un impacte negatiu en la qualitat de l'aigua i l'ecosistema aquàtic dels cossos d'aigua receptors. Per mitigar aquest impacte, es poden implementar mesures de control i gestió de les pluges intenses i ampliar la capacitat dels sistemes de sanejament.

Per què calen solucions per minimitzar els efectes de les DSUs?

Les DSUs impacten negativament el medi aquàtic. Per tal de mitigar aquest impacte, es poden implementar solucions que minimitzin el volum descarregat, però també que redueixin la contaminació associada. Aquesta contaminació pot ser en forma de residus sòlids gruixuts i flotants (tamany de partícula superior a 10mm), en forma de sòlids en suspensió (tamany de partícula entre 0,45 micres i 10mm, o bé en forma dissolta (tamany de partícula inferior a 0,45 micres). El RD665/2023 indica l’obligatorietat de dotar el sistema de sanejament dels elements pertinents per reduir la contaminació de les DSUs.

TROBA LA TEVA SOLUCIÓ

Explora les diferents solucions que poden ajudar la teva comunitat a implementar solucions anti-DSU. Pots filtrar les solucions segons la seva funció principal (retenció d’aigua, retenció de sòlids gruixuts i flotants, retenció sòlids en suspensió o eliminació de contaminants dissolts). Per cada solució podràs descarregar un full informatiu amb les característiques principals i un resum de les condicions adients per la seva instal·lació. També s'inclou un llistat de proveïdors potencials. Si ets un proveïdor que et vols visibilitzar envia'ns un correu electrònic.

Selecciona les funcions desitjades:
Resultats ({{get_solucions.length}} de {{solucions.length}} solucions): ~no hi ha cap solució amb les funcions que has seleccionat ~estàs veient totes les solucions
{{solucio.nom}}
Retenció:
Aigua
Gruixuts i flotants
Sòlids suspensió totals
Solubles
Lloc instal·lació: {{solucio.lloc_instalacio}}
Recomanació: {{solucio.recomanacio}}
Neteja automàtica: {{solucio.neteja_automatica?"Sí":"No"}}
Necessita energia: {{solucio.energia?"Sí":"No"}}
Co-beneficis: {{solucio.cobeneficis?"Sí":"No"}}
Més info:

MAPA D'EXPERIÈNCIES

Aquest mapa aglutina les experiències de solucions anti-DSU que existeixen a Catalunya. Es tracta d’un mapa cooperatiu, que s’ha nodrit inicialment amb informació recollida per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, però que va creixent amb l’aportació de les diferents entitats que vulguin visibilitzar les seves solucions.


Envia un correu a lcorominas@icra.cat amb la descripció de la solució, amb fotos, i localització, i l’afegirem. Animeu-vos a afegir les vostres experiències!
Clica sobre la icona ⛶ de baix per obrir el mapa en una nova finestra

Aquesta guia s’ha desenvolupat en un projecte fruit de la col·laboració entre l’ICRA, Aigües de Manresa, ABM i l’Agència Catalana de l’Aigua. S’ha recopil·lat informació de la bibliografia, s’ha contactat amb proveïdors i s’ha consultat experts en la matèria mitjançant un taller organitzat a l’ICRA el 22 de novembre de 2022, i mitjançant entrevistes individuals.

⤓ Material Taller (PDF)
Codi Font (GitHub)

{{autor.nom}}
{{str}}
{{autor.correu}}
ICRA
Institut Català de Recerca de l'Aigua
Carrer Emili Grahit, 101, Edifici H2O, Parc Científic i tecnològic de la Universitat de Girona.
Telèfon: 972183380.
Email: lcorominas@icra.cat